top icon umformschmierstoffe raziol zibulla sohn gmbh iserlohn komplett schmal 4

Raziol seria CLF 1 (odparowujący)

 

Odparowujące oleje do obróbki metalu serii Raziol CLF 1... do bezwiórowej obróbki składają się ze specjalnych, niskoaromatycznych, ulatniających się węglowodorów ze zwiększającymi wydajność dodatkami.

 

Dodatki te są tak wybrane i dopasowane, że nadają olejom szczególnie dobre właściwości smarne i możliwość przejmowania dużych obciążeń. Dzięki temu przedłuża się żywotność narzędzi i poprawia się jakość powierzchni obrabianych elementów. Wszystkie produkty Raziol CLF 1… W zawierają dodatek w postaci czasowej ochrony antykorozyjnej przy składowaniu w pomieszczeniu. Wymienione produkty odparowują, zależnie od zawartości dodatków, średnio szybko, a dodatki uszlachetniające pozostają na powierzchni obrabianego elementu.

 

Staranny wybór niskoaromatycznych cieczy bazowych w połączeniu z nie zawierającymi metali ciężkich dodatkami powoduje polepszenie środowiska pracy. Temperatura zapłonu Raziol serii CLF 1… została ustawiona tak, że wszystkie produkty tej serii nie podpadają pod przepisy o substancjach niebezpiecznych, tak więc mogą być transportowane w uproszczonych warunkach. Wszystkie produkty serii CLF 1... podlegają 31. rozporządzeniu BImSchV.

 

Środki smarowe do obróbki plastycznej Raziol - Raziol seria CLF 1