top icon umformschmierstoffe raziol zibulla sohn gmbh iserlohn komplett schmal 4

Środki smarowe mieszalne z wodą

Do wiórowej lub bezwiórowej obróbki metalu

 

Koncentraty Raziol do mieszalnych z wodą środków smarowych to sprawdzone, wtórnie bezaminowe produkty do wiórowej lub bezwiórowej obróbki metalu.
Te koncentraty środków smarowych składają się z chemicznych składników, dobranych zgodnie z najnowszymi wymaganiami przepisów o ochronie pracy i o ochronie środowiska.

 

Środki smarowe do obróbki plastycznej Raziol - mieszalne z wodą środki smaroweŚrodki smarowe do obróbki plastycznej Raziol - mieszalne z wodą środki smarowe Środki smarowe do obróbki plastycznej Raziol - mieszalne z wodą środki smarowe

 

Składowanie: Wszystkie środki chłodząco-smarujące Raziol muszą być podczas transportu i składowania zabezpieczone przed brudem, wodą i innymi substancjami. Podczas składowania należy unikać mocnego przegrzania (promienie słoneczne) i wpływu mrozu. Temperatura magazynowania musi wynosić w związku z tym 5 - 40 °C (bez mrozu). Maksymalny czas składowania mieszalnych z wodą środków chłodząco-smarujących wynosi z reguły 1 rok.

 

Mieszanka:Stosowana woda musi być czysta, o jakości wody pitnej i mieć w miarę możliwości średnią twardość. Informacje na temat jakości wody można uzyskać u lokalnego dostawcy wody. Należy unikać zbyt niskiej temperatury wody. Należy unikać zbyt niskiej temperatury wody. Nie należy nadmiernie przekraczać w dół ani w górę podanego stężenia, w innym wypadku powstaje zagrożenie korozją lub tworzeniem się piany. Koncentrat należy dodawać powoli do przygotowanej wody do mieszania. Mieszanka jest gotowa do użytku dopiero po wystarczająco długim czasie mieszania. Godne polecenia jest zastosowanie automatycznego urządzenia dozującego.

 

 Środki smarowe do obróbki plastycznej Raziol - mieszalne z wodą środki smarowe