header raziol unternehmen

 

Informacje o ochronie danych Raziol® Zibulla & Sohn GmbH
 

 

1. Ochrona danych w skrócie


Wskazówki ogólne

Poniższe uwagi dają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, poprzez które można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym przytoczonym poniżej oświadczeniu o ochronie prywatności.

 

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na naszej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej realizowane jest przez administratora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony internetowej.

Jak zbieramy Twoje dane?

Rejestrowane są z jednej strony te Twoje dane, które nam przekazujesz. Może tu chodzić np. o dane, które podasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są rejestrowane automatycznie podczas odwiedzania strony internetowej poprzez nasze systemy IT. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina otwarcia strony). Rejestracja tych danych następuje automatycznie, gdy wejdziesz na naszą stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa dotyczące swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat pochodzenia, odbiorcy i przeznaczenia Twoich przechowywanych danych osobowych. Masz także prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, a także w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Poza tym masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Ponadto w określonych okolicznościach masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Szczegóły możesz znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

 

Narzędzia analizy i narzędzia innych administratorów

Przy odwiedzaniu naszej strony internetowej może być statystycznie oceniane Twoje zachowanie podczas surfowania. Odbywa się to przede wszystkim przy pomocy plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza twojego zachowania podczas surfowaniu jest zazwyczaj anonimowa; zachowanie surfingowe nie może być powiązane z tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej, nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. W tym oświadczeniu o ochronie prywatności będziemy informować o możliwościach sprzeciwu.

 

2. Hosting i Content Delivery Networks (CDN)

Zewnętrzny hosting

Ta strona internetowa jest hostingowana u zewnętrznego usługodawcy (hosta). Dane osobowe, które są umieszczone na tej stronie internetowej, są przechowywane na serwerach hosta. Może to dotyczyć między innymi adresów IP, zapytań kontaktowych, metadanych i danych komunikacyjnych, danych dotyczących umów, danych kontaktowych, nazwisk, dostępów do stron internetowych i innych danych, generowanych przez stronę internetową.

Host użyty jest w celu realizacji umowy w stosunku do naszych potencjalnych i obecnych klientów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i w interesie bezpiecznego, szybkiego i wydajnego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego oferenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz host będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie, jaki jest niezbędny do spełnienia jego zobowiązań i w odniesieniu do tych danych będzie stosował się do naszych wskazówek.

Zawarcie umowy o przetwarzaniu zleceń

Aby zapewnić przetwarzanie zgodne z wymogami ochrony danych, zawarliśmy z naszym hostem umowę o przetwarzaniu zleceń.

 

Cloudflare

Korzystamy z serwisu „Cloudflare”. Dostawcą jest Cloudflare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, USA (zwany dalej „Cloudflare”). Cloudflare oferuje rozproszony po świecie Content Delivery Network z DNS. Technicznie transfer informacji między Twoją przeglądarką a naszą witryną odbywa się za pośrednictwem sieci Cloudflare. Dzięki temu Cloudflare może analizować ruch danych między Twoją przeglądarką a naszą witryną oraz służyć jako filtr między naszymi serwerami i potencjalnie złośliwym przepływem danych z Internetu. Cloudflare może przy tym również wykorzystywać pliki cookie, ale są one wykorzystywane wyłącznie do opisanego tutaj celu.

Z Cloudflare zawarliśmy umowę na przetwarzanie zleceń. Cloudflare jest również certyfikowanym uczestnikiem „EU-US Privacy Shield Frameworks”. Cloudflare zobowiązał się do przetwarzania wszystkich danych osobowych otrzymanych z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) zgodnie z „Privacy Shield Framework”.

Korzystanie z Cloudflare opiera się na naszym uzasadnionym interesie, aby nasza strona internetowa była jak najbardziej wolna od błędów i bezpieczna (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i ochrony danych w Cloudflare można znaleźć tutaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

 

 

3. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe


Ochrona danych

Administratorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z przepisami ustawowymi o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Korzystanie z tej strony internetowej wiąże się ze zbieraniem różnych danych osobowych. Dane osobowe to dane, poprzez które można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się odbywa.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji przez e-mail) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 

Wskazówka dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Raziol Zibulla & Sohn GmbH
Hagener Str. 144 - 152
58642 Iserlohn

Telefon: +49 2374 5000 0
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podmiot odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub w porozumieniu z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.).

 

Ustawowy inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy dla naszej firmy inspektora ochrony danych.

Adwokat Stefan Harmuth
c/o Rechtsanwälte Harmuth & Kollegen
Hindenburgstraße 36
58636 Iserlohn
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wskazówki dotyczące przekazywania danych do USA

Nasza strona internetowa powiązana jest między innymi z narzędziami firm z siedzibą w USA.
Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane na serwery amerykańskie odpowiednich firm.
Zaznaczamy, że USA nie są bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnego prawa o ochronie danych.
Amerykańskie przedsiębiorstwa są zobowiązane do przekazywania organom bezpieczeństwa danych osobowych, bez możliwości prawnego przeciwdziałania temu jako zainteresowana strona.
Dlatego nie można wykluczyć, że władze amerykańskie (np. tajne służby) będą w celach monitorowania przetwarzać, analizować i trwale zapisywać Państwa dane znajdujące się na amerykańskich serwerach.
Na te operacje przetwarzania nie mamy żadnego wpływu.

 

Cofnięcie Twojej zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. Już udzieloną zgodę w każdej chwili możesz wycofać. W tym celu wystarczy wysłać do nas wiadomość drogą e-mailową. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.

 

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z powodów, które wynikają z wyjątkowej sytuacji; dotyczy to również opartego na tych przepisach profilowania. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie, znajduje się w tym oświadczeniu o ochronie prywatności. Jeśli sprzeciwisz się, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że będziemy mogli przedstawić dowody na istotne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które przewyższają twoje interesy, prawa i wolności lub przetwarzanie służy w celu egzekwowania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu reklamy bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest związane z taką bezpośrednią reklamą. Jeśli sprzeciwisz się, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO).

 

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO zainteresowane osoby mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo wniesienia skargi nie narusza żadnych innych środków administracyjnych lub sądowych.

 

Prawo do przenoszalności danych

Masz prawo otrzymywania lub zlecenia przekazania osobom trzecim danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli żądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, będzie to możliwe tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako administratora witryny, ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane jest wskazywane przez zmianę paska adresu przeglądarki z „http://” na „https://” i ikonę kłódki na pasku przeglądarki.

Jeśli aktywne jest szyfrowanie SSL lub TLS, przesyłane do nas dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

 

Prawo do dostępu, zablokowania, usunięcia i sprostowania

W zakresie obowiązujących przepisów prawa masz prawo w dowolnym momencie do bezpłatnego otrzymania informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. W tym celu, a także w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.
Prawo do ograniczenia przetwarzania występuje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionujesz prawidłowość przechowywanych u nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować.
  Na czas trwania kontroli masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie danych osobowych było/jest niezgodne z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
 • Jeśli nie będziemy już potrzebować Twoich danych osobowych, ale Ty potrzebujesz ich do realizacji, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usuwania.
 • Jeśli złożyłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, zachowana musi zostać równowaga między twoimi i naszymi interesami. Dopóki nie jest jasne, które interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – niezależnie od ich przechowywania – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub w ważnym interesie publicznym Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Wykorzystanie danych kontaktowego opublikowanych w ramach obowiązku umieszczania stopki redakcyjnej do wysyłania niechcianych materiałów reklamowych i informacyjnych jest niniejszym zabronione. Administratorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak spam e-mailowy.

 

 

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

 Pliki Cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nie powodują szkody w urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na urządzeniu przez czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (trwałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Trwałe pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym do chwili ich usunięcia przez użytkownika lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach po wejściu na naszą stronę na Twoim urządzeniu mogą być również przechowywane pliki cookie podmiotów trzecich (third-party cookies). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z niektórych usług firmy zewnętrznej (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Liczne pliki cookie są technicznie niezbędne, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych, żądanych przez Ciebie funkcji (np. funkcji koszyka produktów) są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu poprawnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgodę można w dowolnym momencie odwołać.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby być informowanym o tworzeniu plików cookie i zezwalać na akceptację plików cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć je w ogóle oraz uaktywnić automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności tej strony.

Jeśli będą wykorzystywane pliki cookie firm zewnętrznych lub do celów analizy, poinformujemy Cię o tym osobno w ramach niniejszej deklaracji o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

 

Zgoda na pliki cookie z Usercentrics

Ta strona korzysta z technologii zgody na pliki cookie od Usercentrics, w celu uzyskania zgody na przechowywanie niektórych plików cookie na urządzeniu końcowym i ich dokumentowania zgodnie z ustawą o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Monachium, strona internetowa: https://usercentrics.com/de/ (zwany dalej „Usercentrics”).

Jeśli użytkownik wejdzie na naszą stronę internetową, do Usercentrics są przekazywane następujące dane osobowe:

 • Adres IP użytkownika
 • Informacje o przeglądarce użytkownika
 • Informacje o urządzeniu końcowym użytkownika
 • Moment wejścia na stronę internetową przez użytkownika

Ponadto Usercentrics zapisuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby można było przyporządkować udzielone zgody lub ich wycofanie do danego użytkownika Zgromadzone w ten sposób dane są przechowywane, dopóki użytkownik nie zażąda od nas ich usunięcia, sam nie usunie pliku cookie Usercentrics lub dopóki nie wygaśnie cel zapisu danych. Obowiązkowe ustawowe wymogi dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone.

Technologię Usercentrics stosuje się w celu uzyskania wymaganych przepisami prawa zgód na użycie plików cookie. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 S. 1 lit. c RODO.

 

Umowa o przetwarzaniu zleceń

Zawarliśmy umowę z Usercentrics na przetwarzanie zleceń. Jest to umowa wynikająca z przepisów o ochronie danych, która gwarantuje, że Usercentrics przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

 

Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie pobiera i automatycznie gromadzi informacje w tzw. plikach logów serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie do nas przekazuje. Są to:

 • Rodzaj i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Referrer URL
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Godzina żądania serwera
 • Adres IP

Zestawianie tych danych z innymi źródłami danych nie jest prowadzane. Podstawą dla tego gromadzenia danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator witryny ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu rejestrowane muszą być pliki dziennika serwera.

 

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe które tam podałeś, zostaną zapisane w celu realizacji zapytania i w przypadku pytań uzupełniających. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie jest związana z realizacją umowy lub jest niezbędna do wykonania działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym przetwarzaniu zapytań skierowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli zostałeś o nią zapytany.

Dane kontaktowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, wycofasz swoją zgodę na gromadzenie danych lub zniknie cel gromadzenia danych (np. po zakończeniu realizacji Twojego zapytania). Nie ma to wpływu na obligatoryjne postanowienia ustawowe - zwłaszcza okresy przechowywania.

 

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie, w tym wszystkie dane osobowe z niego wynikające (imię i nazwisko, zapytanie), będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojej sprawy. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie jest związana z realizacją umowy lub jest niezbędna do wykonania działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 a RODO) i / lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań.

Dane kontaktowe przesłane przez Ciebie w zapytaniu kontaktowym pozostają u nas do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, wycofasz swoją zgodę na gromadzenie danych lub zniknie cel gromadzenia danych (np. po zakończeniu realizacji Twojej sprawy). Nie ma to wpływu na obligatoryjne postanowienia ustawowe - zwłaszcza na ustawowe okresy przechowywania.

 

Rejestracja na tej stronie internetowej

Możesz zarejestrować się na tej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Wprowadzone przy tym dane wykorzystujemy wyłącznie w celu wykorzystania odpowiedniej oferty lub usługi, dla której się zarejestrowałeś. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

W przypadku ważnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub w przypadku niezbędnych zmian technicznie, korzystamy z adresu e-mail podanego podczas rejestracji, aby Cię w ten sposób poinformować.
Dane wprowadzone podczas rejestracji są przetwarzane w celu realizacji stosunku użytkowania ustanowionego przez rejestrację oraz, w razie potrzeby, w celu zainicjowania kolejnych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zebrane podczas rejestracji są przez nas przechowywane tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany na tej stronie internetowej, później są usuwane. Nie ma to wpływu na ustawowe okresy przechowywania.

 

5. Narzędzia analityczne i reklama


Google Analytics

Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics, analizę usług internetowych oferowaną przez Google. Dostawcą jest Google Inc., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics używa tzw. plików „Cookie”. Są to pliki tekstowe, które są gromadzone na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Informacje tworzone przez Cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgodę można w dowolnym momencie odwołać.

 

Anonimizacja IP

Uruchomiliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. Powoduje to skrócenie Twojego adresu IP przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony Google będzie wykorzystywać te informacje, aby oceniać korzystanie przez Ciebie z tej strony internetowej, zestawiać raporty o aktywności na stronie i świadczyć na rzecz administratora strony inne usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

 

Wtyczka przeglądarki

Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki można zapobiec zapisywaniu Cookie, chcemy jednak zwrócić uwagę na to, że w takim przypadku nie będzie możliwe wykorzystywanie wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie. Ponadto możesz zapobiec rejestracji danych tworzonych przez pliki cookie, odnoszących się do korzystania przez Ciebie ze stron internetowych (łącznie z Twoim adresem IP) przez Google oraz ich przetwarzaniu przez Google, ściągając i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod poniższym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

Brak zgody na gromadzenie danych

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie, zapobiegający gromadzeniu danych podczas przyszłych odwiedzin tej witryny: Wyłączenie funkcji Google Analytics.

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkowników w Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

 

Przetwarzanie danych zlecenia

Podpisaliśmy z Google umowę na przetwarzanie danych zlecenia i wdrażamy w pełni surowe wymagania niemieckich organów ds. ochrony danych podczas korzystania z narzędzi analitycznych Google Analytics.

 

Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta witryna korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google związanych z zainteresowaniem oraz z danych osób odwiedzających, pochodzących od innych dostawców. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Funkcję tę możesz w każdej chwili wyłączyć w preferencjach wyświetleń swoim koncie Google lub generalnie wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w sekcji „Brak zgody na gromadzenie danych”.

 

Okres przechowywania

Dane przechowywane w Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, rozpoznaniem użytkownika (np. ID użytkownika) lub ID reklamowy (np. pliki cookie DoubleClick, ID reklamowy Android) zostaną zanonimizowane po 14 miesiącach lub usunięte. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz następujący link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=pl

 

Google Analytics Remarketing

Nasze strony internetowe wykorzystują funkcje Google Analytics Remarketing z obejmującymi wiele urządzeń funkcjami Google AdWords i DoubleClick. Administratorem jest Google Inc., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Ta funkcja pozwala powiązać utworzone za pomocą Google Analytics Remarketing docelowe grypy odbiorców reklam z obejmującymi wiele urządzeń funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane przekazy reklamowe, dostosowane do Ciebie na podstawie wcześniejszego sposobu użytkowania i serfowania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym) mogą być wyświetlane również na innym urządzeniu końcowym (np. na tablecie lub komputerze).

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody Google powiąże w tym celu historię korzystania aplikacji i przeglądania stron internetowych z Twoim kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane przekazy reklamowe mogą pojawić się na dowolnym urządzeniu, na które logujesz się za pomocą swojego konta Google.

Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, którzy zostają tymczasowo powiązani z naszymi danymi Google Analytics, aby zdefiniować i utworzyć docelowe grupy odbiorców do wyświetlania reklam na wiele urządzeniach.

Możesz na stałe zrezygnować z remarketingu/targetingu, wyłączając spersonalizowane reklamy na koncie Google; w tym celu należy skorzystać z poniższego linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Połączenie danych zebranych na Twoim koncie Google odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody, którą możesz wyrazić lub odwołać w Google (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku operacji zbierania danych, które nie są połączone na Twoim koncie Google (na przykład, ponieważ nie posiadasz konta Google lub nie wyraziłeś zgody na ich łączenie) gromadzenie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z tego, że administrator strony jest zainteresowany anonimową analizą odwiedzających witrynę w celach reklamowych.

Więcej informacji i przepisy o ochronie danych znajdziesz w oświadczeniu o ochronie prywatności Google na stronie: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

 

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

W ramach Google AdWords korzystamy z tak zwanego śledzenia konwersji. Po kliknięciu na reklamę wyświetlaną przez Google zostaje ustawiony plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a ważność pliku cookie jeszcze nie wygasła, Google oraz administrator tej strony może rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być monitorowane za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą plików cookie konwersji służą do tego, aby generować statystyki konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na jedną ze stron zawierających tag śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji umożliwiających personalną identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcesz brać udziału w śledzeniu, możesz z niego zrezygnować, wyłączając plik cookie śledzenia konwersji Google za pomocą swej przeglądarki internetowej w sekcji Preferencje użytkownika. Nie będziesz wówczas uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie „plików cookie konwersji” i korzystanie z tego narzędzia śledzenia opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Więcej informacji o Google AdWords i śledzeniu konwersji Google można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o tworzeniu plików cookie i zezwalał na akceptację plików cookie tylko w pojedynczych przypadkach, możesz też wyłączyć je ogólnie oraz ustawić automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności tej strony.

 

6. Newsletter

Dane newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy Twojego adresu e-mail, a także informacji, które pozwalają nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i że zgadzasz się na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie są gromadzone lub są gromadzone tylko na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do dostarczenia wymaganych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza zgłoszeniowego do newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania biuletynu, na przykład poprzez link „wypisz” w biuletynie. Odwołanie nie ma wpływu na legalność dokonanych już procedur przetwarzania danych.
Dane zgromadzone u nas w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas do chwili wypisania się z newslettera u nas lub u usługodawcy newslettera i po anulowaniu subskrypcji z listy dystrybucyjnej newslettera zostaną usunięte. Dane przechowywane u nas w innych celach pozostają nienaruszone.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu Twój adres e-mail może zostać zapisany u nas lub u usługodawcy biuletynu na czarnej liście, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twoim interesom, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych podczas wysyłania biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przewyższają nasze uzasadnione interesy.

 

CleverReach

Ta strona używa CleverReach do wysyłania newslettera. Dostawcą jest CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach to usługa, dzięki której można organizować i analizować wysyłkę newslettera. Dane wprowadzone przez Ciebie w celu otrzymania newslettera (np. adres e-mail) będą przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech lub Irlandii.

Nasze newslettery wysyłane przy pomocy CleverReach pozwalają nam analizować zachowanie odbiorców biuletynu. Może to być np. analiza, ilu odbiorców otworzyło wiadomość newslettera i jak często kliknięto link w newsletterze. Dzięki tak zwanemu śledzeniu konwersji można również przeanalizować, czy po kliknięciu linku w newsletterze miała miejsce wcześniej zdefiniowana akcja (na przykład zakup produktu na naszej stronie internetowej). Więcej informacji na temat analizy danych za pośrednictwem newsletterów CleverReach można znaleźć na stronie: https://www.cleverreach.com/pl/features/reporting-tracking/.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę, rezygnując z subskrypcji biuletynu.
Odwołanie nie ma wpływu na legalność dokonanych już procedur przetwarzania danych.

Jeśli nie życzysz sobie analizy przez CleverReach, musisz zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu w każdym newsletterze podajemy odpowiedni link. Ponadto możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera również bezpośrednio na stronie internetowej.

Dane zgromadzone u nas w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas do chwili wypisania się z newslettera u nas lub u usługodawcy newslettera i po anulowaniu subskrypcji z listy dystrybucyjnej newslettera zostaną usunięte. Dane przechowywane u nas w innych celach pozostają nienaruszone. Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu Twój adres e-mail może zostać zapisany u nas lub u usługodawcy biuletynu na czarnej liście, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twoim interesom, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych podczas wysyłania biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przewyższają nasze uzasadnione interesy.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności CleverReach pod adresem: https://www.cleverreach.com/pl/privacy-policy/

 

 Zawarcie umowy o przetwarzaniu zleceń

Podpisaliśmy z CleverReach umowę na przetwarzanie danych zlecenia i wdrażamy w pełni surowe wymagania niemieckich organów ds. ochrony danych podczas korzystania z CleverReach.

 

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Ta strona internetowa integruje filmy z YouTube.

Administratorem stron jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube z rozszerzonym trybie ochrony danych. Ten tryb oznacza według YouTube, że YouTube nie przechowuje informacji o odwiedzających tę witrynę, zanim nie obejrzą filmu.
Jednak udostępnianie danych partnerom YouTube niekoniecznie jest wykluczone przez rozszerzony tryb ochrony danych. Niezależnie od tego, czy oglądasz film, YouTube tworzy połączenie z siecią Google DoubleClick.
Gdy uruchamiasz film w YouTube na naszej stronie internetowej, tworzone jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś.
Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube powiązanie Twojego zachowanie związanego z serfowaniem bezpośrednio z Twoim profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.
Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może zapisywać na Twoim urządzeniu różne pliki cookie lub stosować porównywalne technologie identyfikacyjne (np. device fingerprinting).
W ten sposób YouTube może otrzymywać informacje o osobach odwiedzających tę witrynę.
Po uruchomieniu filmu na YouTube mogą być również uruchomione inne operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu. Te informacje są używane między innymi do rejestrowania statystyk filmów, ułatwienia korzystania i zapobiegania oszustwom. Pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia. Po uruchomieniu filmu na YouTube mogą być również uruchomione inne operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu. Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online.
Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgodę można w dowolnym momencie odwołać. Więcej informacji na temat ochrony danych na YouTube można znaleźć w ich oświadczeniu o ochronie prywatności pod adresem:

 https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

Czcionki internetowe Google

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitej prezentacji czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Nie odbywa się przy tym nawiązywanie połączenia z serwerami Google. Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq i w Oświadczenie o ochronie danych osobowych Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl.


Google Maps (ze zgodą)


Ta strona korzysta poprzez interfejs API z usługi geokodera Google Maps. Administratorem jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Aby zapewnić ochronę danych na tej stronie, Google Maps są przy pierwszym wejściu na tę stronę zdezaktywowane. Bezpośrednie połączenie z serwerami Google jest ustanawiane dopiero wówczas, gdy sam aktywujesz Google Maps (zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zapobiega to przesyłaniu danych do Google już przy pierwszym wejściu na stronę.
Po aktywacji Google Maps zapiszą twój adres IP. Jest on zazwyczaj przesyłany i zapisywany przez Google na serwerze w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na przesyłanie danych po aktywacji Google Maps. Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkowników można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności Google 
Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

erecht24 siegel datenschutz rot