top icon kontaktlose beölung raziol zibulla sohn gmbh iserlohn 3

Wyposażenie

 

Urządzenia odsysające

Czyste i bezpieczne stanowiska pracy zwiększają zadowolenie z pracy pracowników, zmniejszają ilość uwarunkowanych chorobami przerw w pracy i zwiększają wydajność przez lepsze wyniki pracy.

Projektujemy i produkujemy zgodnie z aktualnym stanem techniki urządzenia odsysające, spełniające wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska, przestrzegania ustawowych wartości granicznych i odpowiednich dyrektyw.

Nasze urządzenia odsysające eliminują niepożądane substancje, takie jak aerozole, powstające podczas procesu produkcyjnego. Urządzenia odsysające umieszczone w miejscu powstawania zapobiegają uwalnianiu aerozoli podczas procesu produkcyjnego.