top icon umformschmierstoffe raziol zibulla sohn gmbh iserlohn komplett schmal 4

Raziol seria CLF 12 (odparowujący)

 

Raziol seria CLF 12... została opracowana specjalnie po kątem wymagań uniknięcia emisji rozpuszczalników. "Wszystkie produkty serii CLF 12... nie podlegają 31. rozporządzeniu BImSchV i nie muszą być uwzględniane przy bilansie rozpuszczalników.
"

 

Odparowujące oleje do bezwiórowej obróbki metalu składają się ze specjalnych, niskoaromatycznych, ulatniających się węglowodorów ze zwiększającymi wydajność dodatkami. Dodatki te są tak wybrane i dopasowane, że nadają olejom szczególnie dobre właściwości smarne i możliwość przejmowania dużych obciążeń. Dzięki temu przedłuża się żywotność narzędzi i poprawia się jakość powierzchni obrabianych elementów. Wszystkie produkty Raziol CLF 12… W zawierają dodatek w postaci czasowej ochrony antykorozyjnej przy składowaniu w pomieszczeniu.

 

 Środki smarowe do obróbki plastycznej Raziol - Raziol seria CLF 12Środki smarowe do obróbki plastycznej Raziol - Raziol seria CLF 12Środki smarowe do obróbki plastycznej Raziol - Raziol seria CLF 12

 

Wymienione produkty odparowują, zależnie od zawartości dodatków, relatywnie szybko, a dodatki uszlachetniające pozostają na powierzchni obrabianego elementu. Staranny wybór niskoaromatycznych cieczy bazowych w połączeniu z nie zawierającymi metali ciężkich dodatkami powoduje polepszenie środowiska pracy.

Temperatura zapłonu Raziol serii CLF 12… została ustawiona tak, że wszystkie produkty tej serii nie podpadają pod przepisy o substancjach niebezpiecznych, tak więc mogą być transportowane w uproszczonych warunkach.

    

Środki smarowe do obróbki plastycznej Raziol - Raziol seria CLF 12